[Wprowadzanie do obrotu lub oddawanie do użytkowania wyrobów nieoznakowanych] - Art. 47a. - System oceny zgodności. - Dz.U.2021.1344 t.j. - OpenLEX

Art. 47a. - [Wprowadzanie do obrotu lub oddawanie do użytkowania wyrobów nieoznakowanych] - System oceny zgodności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1344 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  47a.  [Wprowadzanie do obrotu lub oddawanie do użytkowania wyrobów nieoznakowanych]

Kto wprowadza do obrotu lub oddaje do użytku wyrób podlegający oznakowaniu zgodności a nieposiadający takiego oznakowania,

podlega grzywnie.