[Umieszczanie oznakowania zgodności] - Art. 46. - System oceny zgodności. - Dz.U.2021.1344 t.j. - OpenLEX

Art. 46. - [Umieszczanie oznakowania zgodności] - System oceny zgodności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1344 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  46.  [Umieszczanie oznakowania zgodności]

Kto umieszcza oznakowanie zgodności na wyrobie, który nie spełnia zasadniczych lub szczegółowych wymagań albo dla którego producent lub jego upoważniony przedstawiciel nie wystawił deklaracji zgodności, podlega grzywnie.