[Wprowadzenie wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami] - Art. 45. - System oceny zgodności. - Dz.U.2021.1344 t.j. - OpenLEX

Art. 45. - [Wprowadzenie wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami] - System oceny zgodności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1344 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  45.  [Wprowadzenie wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami]

Kto wprowadza do obrotu lub oddaje do użytku wyrób niezgodny z zasadniczymi wymaganiami,

podlega grzywnie.