[Tryb wszczęcia postępowania; okres prowadzenia postępowania] - Art. 41. - System oceny zgodności. - Dz.U.2021.1344 t.j. - OpenLEX

Art. 41. - [Tryb wszczęcia postępowania; okres prowadzenia postępowania] - System oceny zgodności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1344 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  41.  [Tryb wszczęcia postępowania; okres prowadzenia postępowania]
1. 
Postępowanie w sprawie wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku wyrobów niezgodnych z zasadniczymi, szczegółowymi lub innymi wymaganiami, zwane dalej "postępowaniem", wszczyna się z urzędu, w przypadku gdy ustalenia kontroli wskazują, że wyrób nie spełnia zasadniczych, szczegółowych lub innych wymagań.
2. 
Postępowanie nie może być prowadzone dłużej niż 4 miesiące.