[Uczestnicy procesu oceny zgodności] - Art. 4. - System oceny zgodności. - Dz.U.2021.1344 t.j. - OpenLEX

Art. 4. - [Uczestnicy procesu oceny zgodności] - System oceny zgodności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1344 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  4.  [Uczestnicy procesu oceny zgodności]

W procesie oceny zgodności uczestniczą producenci, ich upoważnieni przedstawiciele, importerzy, jednostki certyfikujące, jednostki kontrolujące oraz laboratoria.