[Dane wprowadzane do systemu informacyjnego i komunikacyjnego] - Art. 39c. - System oceny zgodności. - Dz.U.2021.1344 t.j. - OpenLEX

Art. 39c. - [Dane wprowadzane do systemu informacyjnego i komunikacyjnego] - System oceny zgodności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1344 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  39c.  [Dane wprowadzane do systemu informacyjnego i komunikacyjnego]

Organy wyspecjalizowane wprowadzają do systemu, o którym mowa w art. 62 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2021 r. poz. 514 i 925), dane dotyczące wyrobów, o których mowa w art. 1 ust. 1a, podmiotów gospodarczych w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, oraz podjętych działań, na zasadach określonych przez Komisję Europejską.