[Zakres systemu kontroli wyrobów] - Art. 3a. - System oceny zgodności. - Dz.U.2021.1344 t.j. - OpenLEX

Art. 3a. - [Zakres systemu kontroli wyrobów] - System oceny zgodności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1344 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  3a.  [Zakres systemu kontroli wyrobów]

System kontroli wyrobów obejmuje:

1)
kontrolę spełniania przez wyroby zasadniczych, szczegółowych lub innych wymagań;
2)
postępowanie w sprawie wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku wyrobów niezgodnych z zasadniczymi, szczegółowymi lub innymi wymaganiami.