[Organy nadzorujące notyfikowane jednostki] - Art. 22. - System oceny zgodności. - Dz.U.2021.1344 t.j. - OpenLEX

Art. 22. - [Organy nadzorujące notyfikowane jednostki] - System oceny zgodności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1344 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  22.  [Organy nadzorujące notyfikowane jednostki]

Minister oraz kierownik urzędu centralnego sprawują nadzór nad notyfikowanymi jednostkami certyfikującymi i jednostkami kontrolującymi oraz notyfikowanymi laboratoriami w zakresie określonym w art. 19 ust. 3.