[Domniemanie zgodności wyrobu z wymaganiami] - Art. 12. - System oceny zgodności. - Dz.U.2021.1344 t.j. - OpenLEX

Art. 12. - [Domniemanie zgodności wyrobu z wymaganiami] - System oceny zgodności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1344 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  12.  [Domniemanie zgodności wyrobu z wymaganiami]

Domniemywa się, że wyrób, na którym umieszczono oznakowanie zgodności lub dla którego sporządzono dokumentację potwierdzającą spełnienie zasadniczych wymagań, jest zgodny z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach.