Art. 23. - [Ustalenie przedsiębiorcy, który dostarczył paliwo niewłaściwej jakości] - System monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.846 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 maja 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  23.  [Ustalenie przedsiębiorcy, który dostarczył paliwo niewłaściwej jakości]
1. 
W przypadku stwierdzenia, w wyniku kontroli, niewłaściwej jakości paliwa, z wyłączeniem wodoru, Zarządzający niezwłocznie wyznacza, z uwzględnieniem ust. 2, przedsiębiorcę, który dostarczył paliwo do przedsiębiorcy, u którego stwierdzono paliwo niewłaściwej jakości, w celu przeprowadzenia kontroli.
2. 
W przypadku braku stacjonarnego zbiornika paliwa u przedsiębiorcy będącego bezpośrednim dostawcą paliwa do przedsiębiorcy, u którego stwierdzono paliwo niespełniające wymagań jakościowych określonych w ustawie, inspektor podejmuje czynności kontrolne w celu ustalenia innego przedsiębiorcy, od którego pochodzi zakwestionowane paliwo, a posiadającego stacjonarny zbiornik.