Art. 6. - System monetarny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.37.401 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 października 1927 r.
Art.  6.

Monety niklowe wybijane będą z czystego niklu. Waga monet po pięćdziesiąt groszy wynosi piąć gramów, - średnica - dwadzieścia trzy milimetry. Waga monet po dwadzieścia groszy wynosi trzy gramy, - średnica-dwadzieścia milimetrów. Waga monet po dziesięć groszy wynosi dwa gramy, - średnica -- siedemnaście całych i sześć dziesiątych milimetra.