Art. 4. - System monetarny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.37.401 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 października 1927 r.
Art.  4.

Monety złote będą wybijane ze stopu, zawierającego na tysiąc czyści ogólnej wagi dziewięćset części złota i sto części miedzi. Z jednego kilograma tego stopu wybija się trzy tysiące sto złotych w złocie. Waga monet po sto złotych wynosi trzydzieści dwie całe i dwadzieścia pięć tysięcy osiemset sześć stotysięcznych grama, - średnica - trzydzieści pięć milimetrów. Waga monet po pięćdziesiąt; złotych wynosi szesnaście całych i dwanaście tysięcy dziewięćset trzy stotysięczne grama, - średnica - dwadzieścia osiem milimetrów. Waga monet po dwadzieścia złotych wynosi sześć całych i czterdzieści piąć tysięcy sto sześćdziesiąt jedna stotysięczna grama, - średnica - dwadzieścia jeden milimetrów. Waga monet po dziesięć złotych wynosi trzy całe i dwadzieścia dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt stotysięcznych grama, - średnica-dziewiętnaście milimetrów.