Art. 3. - System monetarny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.37.401 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 października 1927 r.
Art.  3.

Wybijane będą monety:

1)
złote: po sto złotych, po pięćdziesiąt złotych, po dwadzieścia złotych, po dziesięć złotych;
2)
srebrne: po piąć złotych, po dwa złote i \:>o jednym złotym;
3)
niklowe: po pięćdziesiąt groszy, po dwadzieścia groszy i po dziesięć gros/y;
4)
bronzowe: po pięć groszy, po dwa grosze i po jednym groszu.