Art. 15. - System monetarny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.37.401 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 października 1927 r.
Art.  15.

Wykonanie niniejszego rozporządzenia oraz wyznaczenia terminów wypuszczenia mon«t tudzież wejścia w życie przepisów art. art. 9 i 12 niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Skarbu.