Art. 14. - System monetarny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.37.401 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 października 1927 r.
Art.  14.

Aż do odwołania rozporządzeniem Ministra Skarbu wzamian monet po piąć groszy i po dwa grosze z bronzu monetarnego, wybijane będą monety po pięć groszy i po dwa grosze ze stopu, zawierającego na tysiąc części ogólnej wagi sześćset części miedzi, trzysta dziewięćdziesiąt piąć części cynku i pięć części cyny.

Ogólna wartość nominalna tych monet, znajdujących się w obiegu, nie może przenosić sumy czterech i pół miljona złotych.