Art. 13. - System monetarny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.37.401 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 października 1927 r.
Art.  13.

Nikt nie jest obowiązany do przyjmowania monet, których wizerunek jest całkowicie zatarty oraz monet uszkodzonych, jak również monet złotych i srebrnych, których wagą, zmniejszyła się wskutek' zużycia w stosunku do najmniejszej wagi, dopuszczalnej przy wybiciu w myśl art. 8 niniejszego rozporządzenia, więcej niż o pięć tysiącznych części w monetach złotych, o jedną setną części w monetach srebrnych po pięć złotych - i o pięć setnych części w monetach srebrnych po dwa złote i po jednym złotym.

Monety złote i srebrne, które utraciły większą od wyżej wskazanej części swej wagi, zostają przez Skarb wycofane z obiegu, z zapłatą za każdy gram pozostałej w nich wagi, monety złote - trzech złotych i dziesięciu groszy i monety srebrne-dwudziestu groszy, o ile ich wizerunek nie jest całkowicie zatarty i nie są one uszkodzone.