[Przedmiot regulacji] - Art. 1. - System instytucji rozwoju. - Dz.U.2022.760 t.j. - OpenLEX

Art. 1. - [Przedmiot regulacji] - System instytucji rozwoju.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.760 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 czerwca 2022 r.
Art.  1.  [Przedmiot regulacji]

Ustawa określa:

1)
zasady funkcjonowania systemu instytucji rozwoju i tryb współpracy między instytucjami tworzącymi system instytucji rozwoju;
2)
rolę Polskiego Funduszu Rozwoju Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, zwanego dalej "Polskim Funduszem Rozwoju", w systemie instytucji rozwoju;
3)
warunki finansowania przedsiębiorców przez Polski Fundusz Rozwoju.