Art. 51. - [Obowiązek uzyskania zezwolenia] - System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.589 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2024 r.
Art.  51.  [Obowiązek uzyskania zezwolenia]

Eksploatacja instalacji jest dozwolona wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia.