Święto Niepodległości. - Dz.U.1937.33.255 - OpenLEX

Święto Niepodległości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1937.33.255

Akt utracił moc
Wersja od: 30 kwietnia 1937 r.

USTAWA
z dnia 23 kwietnia 1937 r.
o Święcie Niepodległości.

Dzień 11 listopada, jako rocznica odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego i jako dzień po wsze czasy związany z wielkim imieniem Józefa Piłsudskiego, zwycięskiego Wodza Narodu w walkach o wolność Ojczyzny - jest uroczystym Świętem Niepodległości.

Dzień 11 listopada jest dniem wolnym, od pracy.

Wykonanie ustawy niniejszej porucza się Prezesowi Rady Ministrów i wszystkim ministrom.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.