Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.16.218

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 lutego 1919 r.

DEKRET
o święcie narodowem z okazji otwarcia Sejmu Ustawodawczego.

Ażeby uczcić i upamiętnić wielki dla Narodu Polskiego dzień otwarcia Sejmu Ustawodawczego, postanawiam:
Art.  1.

Dzień otwarcia Sejmu Ustawodawczego 10 - ty lutego 1919 r. ogłaszam jako święto narodowe.

W dniu tym ulega zawieszeniu praca we wszystkich sądach, urzędach państwowych i komunalnych, zakładach przemysłowych i handlowych, tudzież instytucjach oświatowych, a w szczególności w szkołach rządowych i prywatnych.

Przepis niniejszy nie dotyczy zakładów użyteczności publicznej, jak elektrownie, gazownie, wodociągi, telefony, środki komunikacyjne oraz zakładów gastronomicznych.

Art.  2.

Wykonanie niniejszego dekretu zlecam Ministrowi Spraw Wewnętrznych.

Dan w Warszawie, dnia 7 lutego 1919 roku.