Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.38.281

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 kwietnia 1919 r.

USTAWA
z dnia 29 kwietnia 1919 r.
o święcie narodowem trzeciego maja.

Art.  1.

Dzień trzeciego maja, jako rocznica Konstytucji 1791 roku, ustanawia się w całej Rzeczypospolitej Polskiej jako uroczyste święto po wieczne czasy.

Art.  2.

Wykonanie niniejszej ustawy poleca się Radzie Ministrów.

Art.  3.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem 3 maja 1919 r.