§ 9. - Świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu. - Dz.U.2012.919 - OpenLEX

§ 9. - Świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.919

Akt utracił moc
Wersja od: 10 sierpnia 2012 r.
§  9. 
Wykaz jednostek upoważnionych oraz badania, jakie mogą być przeprowadzane przez te jednostki, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.