Art. 9. - [Wyłączenie możliwości dokonywania potrąceń i egzekucji ze świadczenia uzupełniającego] - Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1936 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 marca 2021 r.
Art.  9.  [Wyłączenie możliwości dokonywania potrąceń i egzekucji ze świadczenia uzupełniającego]

Ze świadczenia uzupełniającego nie dokonuje się potrąceń i egzekucji.