[Wyłączenie możliwości dokonywania potrąceń i egzekucji ze świadczenia uzupełniającego] - Art. 9. - Świadczenie uzupełniające... - Dz.U.2022.1006 t.j. - OpenLEX

Art. 9. - [Wyłączenie możliwości dokonywania potrąceń i egzekucji ze świadczenia uzupełniającego] - Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1006 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2022 r.
Art.  9.  [Wyłączenie możliwości dokonywania potrąceń i egzekucji ze świadczenia uzupełniającego]

Ze świadczenia uzupełniającego nie dokonuje się potrąceń i egzekucji.