Art. 15. - Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. - Dz.U.2022.1006 t.j. - OpenLEX

Art. 15. - Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1006 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2022 r.
Art.  15. 

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187, z późn. zm.) art. 54a otrzymuje brzmienie: (zmiany pominięte).