Art. 10. - [Niezamówiona informacja handlowa] - Świadczenie usług drogą elektroniczną.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.344 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 3 marca 2020 r.
Art.  10.  [Niezamówiona informacja handlowa]
1. 
Zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.
2. 
Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.
3. 
Działanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy, o której mowa w art. 9 ust. 3 pkt 1.