§ 5. - Świadczenia w naturze przy przeprowadzaniu meljoracji na gruntach podlegających przebudowie ustroju rolnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.61.570

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 czerwca 1928 r.
§  5.
Za właścicieli gruntów w rozumieniu niniejszego rozporządzenia uważa się także osoby, posiadające grunty w charakterze właściciela, a nie-posiadające uregulowanego tytułu własności.