§ 4. - Świadczenia w naturze przy przeprowadzaniu meljoracji na gruntach podlegających przebudowie ustroju rolnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.61.570

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 czerwca 1928 r.
§  4.
W razie uchylenia się osób zobowiązanych do powyższych świadczeń od wykonania tych świadczeń, jak leż w rasie niedbałego wykonania przez nich tego obowiązku urzędy ziemskie ponoszą powstałe z tego tytułu koszta i pociągają pomienione osoby do pokrycia odnośnych wydatków.