§ 2. - Świadczenia w naturze przy przeprowadzaniu meljoracji na gruntach podlegających przebudowie ustroju rolnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.61.570

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 czerwca 1928 r.
§  2.
Przy dokonywaniu robót, przewidzianych w p b i c cz. 1 art. 1 tegoż rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej obowiązani są zainteresowani właściciele gruntów na każde żądanie urzędów ziemskich albo osób, przeprowadzających wymienione roboty 7. polecenia tychże urzędów, do:
a)
bezpłatnego dostarczania odpowiedniego mieszkania wraz z opałem, światłem i obsługą oraz podwód do najbliższej stacji kolejowej, autobusowej, lub przystani rzecznej dla kierowników i dozorców robót,
b)
bezpłatnego dostarczania pomieszczenia ze światłem i opałem oraz podwód dla sprowadzanych na miejsce roboty robotników.