Art. 2. - [Katalog świadczeń rodzinnych] - Świadczenia rodzinne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.390 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  2.  [Katalog świadczeń rodzinnych]

Świadczeniami rodzinnymi są:

1)
zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;
2)
świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne;
3)
zapomoga wypłacana przez gminy, na podstawie art. 22a;
3a)
świadczenia wypłacane przez gminy na podstawie art. 22b;
4)
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka;
5)
świadczenie rodzicielskie.