Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.645 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 września 2019 r. do: 11 stycznia 2020 r.
Art.  52a.  [Służba zastępcza]

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego dla osób odbywających służbę zastępczą stanowi kwota świadczenia pieniężnego, określona w przepisach o służbie zastępczej, w miesiącu, w którym powstała niezdolność do pracy, po odliczeniach, o których mowa w art. 3 pkt 4.