[Wyłączenie prawa do zasiłku opiekuńczego] - Art. 34. - Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i... - Dz.U.2022.1732 t.j. - OpenLEX

Art. 34. - [Wyłączenie prawa do zasiłku opiekuńczego] - Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1732 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 sierpnia 2022 r.
Art.  34.  [Wyłączenie prawa do zasiłku opiekuńczego]

Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli poza ubezpieczonym są inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogący zapewnić opiekę dziecku lub choremu członkowi rodziny. Nie dotyczy to jednak opieki sprawowanej nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat.