Art. 2. - [Katalog świadczeń] - Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2780 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 grudnia 2023 r.
Art.  2.  [Katalog świadczeń]

Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zwanego dalej "ubezpieczeniem chorobowym", obejmują:

1)
zasiłek chorobowy;
2)
świadczenie rehabilitacyjne;
3)
zasiłek wyrównawczy;
4)
(uchylony);
5)
zasiłek macierzyński;
6)
zasiłek opiekuńczy.