Art. 2. - [Katalog świadczeń] - Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1133 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 października 2021 r. do: 31 października 2021 r.
Art.  2.  [Katalog świadczeń]

Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zwanego dalej "ubezpieczeniem chorobowym", obejmują:

1)
zasiłek chorobowy;
2)
świadczenie rehabilitacyjne;
3)
zasiłek wyrównawczy;
4)
(uchylony);
5)
zasiłek macierzyński;
6)
zasiłek opiekuńczy.