[Utrata prawa do zasiłku chorobowego] - Art. 17. - Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i... - Dz.U.2022.1732 t.j. - OpenLEX

Art. 17. - [Utrata prawa do zasiłku chorobowego] - Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1732 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lutego 2023 r.
Art.  17.  [Utrata prawa do zasiłku chorobowego]
1. 
Ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia.
2. 
Zasiłek chorobowy nie przysługuje w przypadku, gdy zaświadczenie lekarskie zostało sfałszowane.
3. 
Okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2, ustala się w trybie określonym w art. 68.