§ 8. - Świadczenia gwarantowane z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1285

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2023 r. do: 31 marca 2024 r.
§  8. 
Świadczenia gwarantowane, o których mowa w § 3 pkt 3, obejmują:
1)
świadczenia terapeutyczne;
2)
niezbędne badania diagnostyczne;
3)
leki niezbędne w stanach nagłych;
4)
działania edukacyjno-konsultacyjne dla rodzin.