§ 6. - Świadczenia gwarantowane z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1285

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2023 r. do: 31 marca 2024 r.
§  6. 
Świadczenia gwarantowane, o których mowa w § 3 pkt 1, obejmują:
1)
świadczenia terapeutyczne;
2)
programy terapeutyczne;
3)
niezbędne badania diagnostyczne;
4)
konsultacje specjalistyczne;
5)
leki;
6)
wyroby medyczne, w tym wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi;
7)
wyżywienie, z zastrzeżeniem art. 18 ustawy;
8)
działania edukacyjno-konsultacyjne dla rodzin.