§ 3. - Świadczenia gwarantowane z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1285

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2023 r. do: 31 marca 2024 r.
§  3. 
Świadczenia gwarantowane są realizowane w warunkach:
1)
stacjonarnych:
a)
psychiatrycznych,
b)
leczenia uzależnień,
c)
w izbie przyjęć;
2)
dziennych:
a)
psychiatrycznych,
b)
leczenia uzależnień;
3)
ambulatoryjnych:
a)
psychiatrycznych i leczenia środowiskowego (domowego),
b)
leczenia uzależnień.