Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.742 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 marca 2020 r.
§  10.  Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.