§ 6. - Świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia stomatologicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2148 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 października 2022 r.
§  6. 
Świadczeniobiorcy zgłaszającemu się z bólem świadczenia gwarantowane są udzielane w dniu zgłoszenia.