§ 3. - Świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia stomatologicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2148 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 października 2022 r.
§  3. 
1. 
Wykazy świadczeń gwarantowanych oraz warunki ich realizacji, z uwzględnieniem ust. 2, określają w przypadku:
1)
świadczeń ogólnostomatologicznych - załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia - załącznik nr 2 do rozporządzenia;
2a)
świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia udzielanych w dentobusie - załącznik nr 2a do rozporządzenia;
2b)
świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia udzielanych w gabinecie dentystycznym zlokalizowanym w szkole - załącznik nr 2b do rozporządzenia;
3)
świadczeń ogólnostomatologicznych udzielanych w znieczuleniu ogólnym - załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4)
świadczeń stomatologicznych dla świadczeniobiorców z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS - załącznik nr 4 do rozporządzenia;
5)
świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii - załącznik nr 5 do rozporządzenia;
6)
świadczeń ortodoncji dla dzieci i młodzieży - załącznik nr 6 do rozporządzenia;
7)
świadczeń protetyki stomatologicznej - załącznik nr 7 do rozporządzenia;
8)
świadczeń protetyki stomatologicznej dla świadczeniobiorców po chirurgicznym leczeniu nowotworów w obrębie twarzoczaszki - załącznik nr 8 do rozporządzenia;
9)
świadczeń stomatologicznej pomocy doraźnej - załącznik nr 9 do rozporządzenia;
10)
profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia - załącznik nr 10 do rozporządzenia;
11)
profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia udzielanych w dentobusie - załącznik nr 10a do rozporządzenia;
12)
profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia udzielanych w gabinecie dentystycznym zlokalizowanym w szkole - załącznik nr 10b do rozporządzenia;
13) 2
 świadczenia usunięcia wypełnienia amalgamatowego - załącznik nr 10c do rozporządzenia.
2. 
Wykaz materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych określa załącznik nr 11 do rozporządzenia.
2 § 3 ust. 1 pkt 13 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 25 sierpnia 2022 r. (Dz.U.2022.1912) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 października 2022 r.