Surowce przeznaczone do przetwórstwa w zakładach mleczarskich. - Dz.U.1950.2.4 - OpenLEX

Surowce przeznaczone do przetwórstwa w zakładach mleczarskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.2.4

Akt utracił moc
Wersja od: 27 stycznia 1950 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW HANDLU WEWNĘTRZNEGO I ZDROWIA
z dnia 21 października 1949 r.
w sprawie surowców przeznaczonych do przetwórstwa w zakładach mleczarskich.

Na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 3 i art. 16 ust. 3 dekretu z dnia 28 października 1947 r. o mleczarstwie (Dz. U. R. P. Nr 67, poz. 416) oraz art. 8 pkt a) i d) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o dozorze nad artykułami żywności i przedmiotami użytku (Dz. U. R. P. z 1928 r. Nr 36, poz. 343, z 1934 r. Nr 110, poz. 977 , z 1939 r. Nr 54, poz. 342, z 1946 r. Nr 5, poz. 44 oraz z 1949 r. Nr 42, poz. 311) zarządza się, co następuje:
Przepisy niniejszego rozporządzenia regulują warunki, jakim powinny odpowiadać surowce używane w zakładach mleczarskich do przetwórstwa, a mianowicie:
1)
mleko krowie, przeznaczone do przygotowania mleka spożywczego oraz do wyrobu innych przetworów mleczarskich,
2)
śmietanka przeznaczona do wyrobu masła,
3)
twaróg przeznaczony do wyrobu kazeiny.
1.
Mleko przeznaczone do przygotowania mleka spożywczego oraz mleko przeznaczone do wyrobu innych przetworów mleczarskich powinno odpowiadać następującym warunkom:
1)
uzyskiwanie z zachowaniem przepisów sanitarnych i weterynaryjnych,
2)
wygląd: w całej masie jednorodne, nieprzezroczyste, barwy białej z odcieniem kremowym,
3)
zapach: w zasadzie bezwonne lub z nieznacznym zapachem paszy lub obory,
4)
smak: o smaku swoistym dla świeżego mleka, słodkawe lub z nieznacznym posmakiem paszy,
5)
zawartość tłuszczu: najmniej 2,70%,
6)
zawartość suchej masy beztłuszczowej: najmniej 8,30%,
7)
kwasowość: 6-8 stopni Soxhlet-Henkl`a; norma ta nie odnosi się do mleka przeznaczonego do wyrobu masła,
8)
nie powinno wykazywać dostrzegalnych zanieczyszczeń,
9)
nie powinno pochodzić od krów z okresu około 10 dni przed ocieleniem oraz 7 dni po ocieleniu,
10)
powinno być dostarczane w naczyniach oznaczonych napisem "mleko podlega wyjałowieniu", jeżeli według przepisów sanitarnych i weterynaryjnych powinno być poddane wyjałowieniu.
2.
Mleko przeznaczone do wyrobu serów powinno ponadto:
1)
pochodzić od krów karmionych paszami naturalnymi z uwzględnieniem umiarkowanych ilości pasz treściwych; niedopuszczalne jest do przerobu na sery twarde mleko od krów karmionych paszami sfermentowanymi jak: wywar, wytłoki owocowe, wszelkie kiszonki itp.,
2)
wykazywać normalną zdolność ścinania się pod wpływem podpuszczki,
3)
w próbie fermentacyjnej nie wykazywać objawów wzdymania,
4)
w wyniku próby reduktazowej odpowiadać klasie mleka trwałego.
3.
Mleko przeznaczone do wyrobu twarogu nie powinno zawierać więcej niż 0,3 mg żelaza (Fe) w 100 ml.
4.
Mleko przeznaczone do wyrobu kazeiny powinno być odtłuszczone, przy czym zawartość tłuszczu w mleku odtłuszczonym nie może przekraczać 0,05%.
Śmietanka przeznaczona do wyrobu masła powinna odpowiadać następującym warunkom:
1)
otrzymywanie z mleka odpowiadającego przepisom § 2 ust. 1,
2)
wygląd: barwy kremowo-białej, konsystencji jednolitej bez silnego pienienia,
3)
zapach: w zasadzie bezwonna lub z nieznacznym zapachem pasz, obory lub zapachem wywołanym działaniem bakterii kwaszących,
4)
smak: o smaku typowym dla normalnej, czystej i świeżej lub lekko nadkwaszonej śmietany, bez wyraźnie występującego posmaku paszy,
5)
zawartość tłuszczu: najmniej 20%.
Twaróg przeznaczony do wyrobu kazeiny powinien odpowiadać następującym warunkom:
1)
otrzymywanie z mleka odpowiadającego przepisom § 2 ust. 1 i 4,
2)
wygląd: barwy kremowo-białej, o strukturze lekko ziarnistej, jednolitej,
3)
zapach: lekko kwaskowaty, bez zapachów obcych,
4)
smak: o smaku swoistym, lekko kwaskowatym,
5)
zawartość wody: najwyżej 65%,
6)
zawartość tłuszczu w przeliczeniu na suchą masę: najwyżej 2,0%,
7)
zawartość żelaza (Fe): najwyżej 1 mg w 100 g twarogu.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.