Wzór certyfikatu superwizora - Rozdział 7 - Superwizja pracy socjalnej. - Dz.U.2016.2087 - OpenLEX

Rozdział 7 - Wzór certyfikatu superwizora - Superwizja pracy socjalnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.2087

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 grudnia 2016 r.

Rozdział  7

Wzór certyfikatu superwizora

§  16.
Wzór certyfikatu superwizora jest określony w załączniku do rozporządzenia.