Minimum programowe dla szkolenia - Rozdział 3 - Superwizja pracy socjalnej. - Dz.U.2016.2087 - OpenLEX

Rozdział 3 - Minimum programowe dla szkolenia - Superwizja pracy socjalnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.2087

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 grudnia 2016 r.

Rozdział  3

Minimum programowe dla szkolenia

§  5.
Minimum programowe dla szkolenia zawiera następujące moduły oraz liczbę godzin przeznaczonych na ich realizację:
1)
Moduł 1 - Wzmacnianie umiejętności interpersonalnych i społecznych - 120 godzin;
2)
Moduł 2 - Teoria i metody pracy socjalnej - 60 godzin;
3)
Moduł 3 - Superwizja pracy socjalnej - podstawy teoretyczne - 40 godzin;
4)
Moduł 4 - Trening superwizyjny - 120 godzin;
5)
Moduł 5 - Praktyka superwizyjna i superwizja pracy własnej - 140 godzin.
§  6.
1.
W ramach Modułu 1 - Wzmacnianie umiejętności interpersonalnych i społecznych są realizowane następujące zajęcia:
1)
podstawy komunikacji interpersonalnej;
2)
trening interpersonalny;
3)
trening rozwiązywania konfliktów z elementami mediacji;
4)
trening asertywności;
5)
trening pracy z grupą;
6)
trening pracy z kamerą.
2.
W ramach Modułu 2 - Teoria i metody pracy socjalnej są realizowane następujące zajęcia:
1)
teorie pracy socjalnej;
2)
metody pracy socjalnej;
3)
narzędzia pracy socjalnej.
3.
W ramach Modułu 3 - Superwizja pracy socjalnej - podstawy teoretyczne są realizowane następujące zajęcia:
1)
wprowadzenie do teorii superwizji;
2)
modele i techniki superwizji;
3)
funkcje superwizji;
4)
etyka pracy superwizyjnej;
5)
ewaluacja w superwizji i jej metody.
4.
W ramach Modułu 4 - Trening superwizyjny są realizowane następujące zajęcia:
1)
organizacja sesji superwizyjnej;
2)
relacja superwizyjna;
3)
proces superwizyjny;
4)
autoewaluacja superwizora;
5)
trening pracy z kamerą.
5.
W ramach Modułu 5 - Praktyka superwizyjna i superwizja pracy własnej uczestnik szkolenia odbywa:
1)
praktykę superwizyjną w wymiarze 100 godzin;
2)
konsultacje indywidualne i grupowe w łącznym wymiarze 40 godzin.