Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1225 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 sierpnia 2020 r.
Art.  4.  8

 (uchylony).

8 Art. 4 uchylony przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 maja 2020 r. (Dz.U.2020.1337) zmieniającej nin. ustawę z dniem 19 sierpnia 2020 r.