Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.285

| Akt obowiązujący
Wersja od: 3 marca 2015 r.
§  1.
1. Strzeżony ośrodek dla cudzoziemców w Białej Podlaskiej, województwo lubelskie, utworzony na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 września 2007 r. w sprawie utworzenia strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców w Białej Podlaskiej (Dz. U. Nr 178, poz. 1262 oraz z 2012 r. poz. 1236), jest komórką organizacyjną Placówki Straży Granicznej w Białej Podlaskiej.
2. Ośrodek podlega Komendantowi Placówki Straży Granicznej w Białej Podlaskiej.