[Uzupełniające stosowanie przepisów o pracownikach samorządowych] - Art. 32. - Straże gminne. - Dz.U.2021.1763 t.j. - OpenLEX

Art. 32. - [Uzupełniające stosowanie przepisów o pracownikach samorządowych] - Straże gminne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1763 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 września 2021 r.
Art.  32.  [Uzupełniające stosowanie przepisów o pracownikach samorządowych]

W sprawach dotyczących strażników, a nieuregulowanych w ustawie, mają zastosowanie przepisy o pracownikach samorządowych.