Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1795 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 listopada 2020 r.
Art.  31.  [Zakaz podejmowania przez strażaka innego zajęcia zarobkowego]

Strażnik nie może bez zezwolenia komendanta podejmować innego zajęcia zarobkowego.