[Zrzeszanie się strażaków w związkach zawodowych; zakaz członkostwa w partiach politycznych] - Art. 30. - Straże gminne. - Dz.U.2021.1763 t.j. - OpenLEX

Art. 30. - [Zrzeszanie się strażaków w związkach zawodowych; zakaz członkostwa w partiach politycznych] - Straże gminne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1763 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 września 2021 r.
Art.  30.  [Zrzeszanie się strażaków w związkach zawodowych; zakaz członkostwa w partiach politycznych]
1. 
Strażnicy mogą się zrzeszać w związkach zawodowych, z tym że nie mają prawa do strajku. Przepisy ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263) stosuje się odpowiednio.
2. 
W trakcie trwania stosunku pracy strażnik nie może być członkiem partii politycznej.