[Nagradzanie strażników] - Art. 29. - Straże gminne. - Dz.U.2021.1763 t.j. - OpenLEX

Art. 29. - [Nagradzanie strażników] - Straże gminne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1763 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 września 2021 r.
Art.  29.  [Nagradzanie strażników]
1. 
Strażnik, który wzorowo wykonuje obowiązki, przejawia inicjatywę w działaniach, doskonali swoje kwalifikacje zawodowe, może uzyskać:
1)
pochwałę;
2)
nagrodę pieniężną;
3)
przeniesienie na wyższe stanowisko;
4)
przedstawienie do odznaczenia.
2. 
Strażnik, o którym mowa w ust. 1, może również uzyskać usunięcie z akt osobowych zapisu o uprzednio wymierzonej karze dyscyplinarnej.