[Strażnik jako funkcjonariusz publiczny] - Art. 23. - Straże gminne. - Dz.U.2021.1763 t.j. - OpenLEX

Art. 23. - [Strażnik jako funkcjonariusz publiczny] - Straże gminne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1763 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 września 2021 r.
Art.  23.  [Strażnik jako funkcjonariusz publiczny]

W związku z wykonywaniem czynności służbowych strażnik korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.