[Wyposażenie straży gminnej w broń palną i amunicję] - Art. 15. - Straże gminne. - Dz.U.2021.1763 t.j. - OpenLEX

Art. 15. - [Wyposażenie straży gminnej w broń palną i amunicję] - Straże gminne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1763 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 września 2021 r.
Art.  15.  [Wyposażenie straży gminnej w broń palną i amunicję]
1. 
Straż może otrzymać świadectwo broni, na zasadach określonych w przepisach art. 29 oraz art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, na:
1)
broń palną do wykonywania zadań określonych w art. 11 ust. 1 pkt 5 i 9;
2)
przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, o średniej wartości prądu w obwodzie przekraczającej 10 mA.
2. 
Straże, po uzyskaniu świadectwa broni mogą nabywać broń i amunicję od podmiotów uprawnionych do obrotu bronią.